Kancelaria


Oferujemy usługi w zakresie wyceny nieruchomości dla celów:

  •  transferu nieruchomości (kupno-sprzedaż, dzierżawa, inne),
  • bankowo-hipotecznych,
  • sądowych i komorniczych,
  • darowizn i spadków,
  • skarbowych i podatkowych.