O firmie


Kancelaria powstała w 2016r. Siedziba firmy znajduje się w Radziejowie, ul. Rynek 3 w województwie kujawsko-pomorskim.


 Uwaga: Rozszerzyliśmy zakres działalności o rozliczenia finansowe podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. (PIT , VAT, ZUS, podatek dochodowy, biznes plany dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą). 


 

Oferujemy usługi na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem rynku lokalnego w zakresie wyceny:

 • maszyn, urządzeń i pojazdów oraz maszyn rolniczych i leśnych, 
 • nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych, budynkowych,
 • lokali użytkowych,
 • nieruchomości oddawanych lub będących w użytkowaniu wieczystym,
 • ograniczonych praw rzeczowych:

        - użytkowanie,
        - hipoteka,
        - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
        - służebność,

 • nieruchomości oddawanych lub oddanych w trwały zarząd,
 •  maszyn trwale związanych z gruntem.

Oferujemy usługi w zakresie wyceny nieruchomości dla celów:

 •  transferu nieruchomości (kupno-sprzedaż, dzierżawa, inne),
 • bankowo-hipotecznych,
 • sądowych i komorniczych,
 • darowizn i spadków,
 • skarbowych i podatkowych.